Sākums
Kandavas novads
Pašvaldība
Iepirkumi
 Noslēgtie līgumi
Izglītība
Kultūra
Sports
Tūrisms
Uzņēmumu datubāze
Vakances novadā
NVO
Afiša
Galerijas
Kontakti
Informācija iedzīvotājiem
Tiešraide no promenādes


Kalendārs
<< septembris >>
P O T C P S Sv
10:00 Zinību diena
Vānes kultūras namā
1
Izstāde Spēles un rotaļas
Piedalās M.Matīsa, U. Pauzers, R.U.Pauzers - Kandavas Mākslas galerijā Kandavas novada muzejā
17:30 Kandavas Deju skolas pirmā skolas diena
Kandavas kultūras nama Lielajā zālē
2
3 4 Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu Grāmatu svētki
Zemītē
5
10:00 Strautiņu kauss medību stendu šaušanā
Sīkāka informācija pa tālr. 29133594 (Agris). " Strautiņi", Kandavas pagastā
6
7
13:00 Ziedu paklāju izlikšana
Pie Matkules kultūras nama- Līdzi ņemiet ziedus, krāšņas lapas, augļus, visu, ko dabā var atrast un, kas noderētu krāšņu ziedu paklāju veidošanā.
8
Tematiska izstāde " Dzejas dienas sagaidot"
Kandavas pilsētas bibliotēkā
Jubilejas izstāde " Latvijas pirmajam prezidentam J.Čakstem 155"
Kandavas pilsētas bibliotēkā
9
10 14:00 Dzejas diena kopā ar runci Franci
Vānes kultūras namā
18:00 Kandavas čempionāts zolītē 2.posms
Kandavas sporta halle- sīkāka informācija pa tālruni 27476957 ( A.Kleinbergs)
11
Kandavas novada 2014.g.čempionāts futbolā vīriešiem 7x7
Otrais aplis, 7.kārta. Spēlē Zemīte - Zaļais Serviss.- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā- Info tel.29149754 ( Igors)
19:00 Riča piemiņas kauss volejbolā
Cēres sporta hallē- Informācijai zvanīt 26239843 Līga
12
14:00 Kandavas radiorūpnīcas salidojums
Dalības maksa: EUR 2,00, tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Līdzi jāņem kaut kas groziņā. Uzziņas pa telefonu: 63181254, 26328062, 29393136. Pensionāru dienas centrā, Jelgavas ielā 4a
15:00 Kandavas novada 2014.g.čempionāts futbolā vīriešiem 7x7
Otrais aplis, 7.kārta. Spēlē Universālie sportisti- Zante- Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas stadionā
17:00 Kandavas novada 2014.g.čempionāts futbolā vīriešiem 7x7
Spēlē Pūre- Z/S Arvo - Pūrē
13
14
15 16:00 Atbalsta seminārs audžuģimenēm
vada psiholoģe A.Grūbe- Zantes kultūras namā
18:30 1/4 fināla spēle futbolā
Pūre- Agnuss - Kandavas vidusskolā
16
18:30 1/4 fināla spēle futbolā
Zante- Zaļais Serviss- Kandavas vidusskolā
19:30 Vokālais ansamblis DO-RE-MI uzsāk sezonu
Valdeķu kultūras namā
17
18 18:00 1/2 fināla spēle futbolā
Universālie sportisti- ( Pūre-Agnuss) uzvarētājkomanda
19:00 Zantes folkloras kopa Vācelīte uzsāk jauno sezonu
Zantes kultūras namā
19:00 1/2 fināla spēle futbolā
Z/S Arvo- (Zante-Zaļais Serviss) uzvarētājkomanda
19
Finālspēles futbolā
14:00 spēle par 3.vietu. 15:30 Spēlepar 1.vietu- Kandavas vidusskolā
10:00 Modra Grantiņa piemiņas kausa izcīņa šaušanā
Sīkāka informācija pa tālr. 29133594 (Agris). " Strautiņi" Kandavas pagastā
20
13:00 Aktīvā galda spēļu pēcpusdiena. Zolīte
Valdeķu kultūras namā
17:00 Grupas Sestā jūdze koncerts
Ieeja brīva. - Uz koncertu aicina ZZS - Kandavas kultūras namā
21
19:00 Jauktais koris Kandava uzsāk jauno sezonu
Kandavas kultūras namā
19:00 Zantes vīru vokālais ansamblis uzsāk sezonu
Zantes kultūras namā
22
Tematiska izstāde " Miķelis brauca sētiņā ar bagātu vezumiņu"
Kandavas pilsētas bibliotēkā
23
24 19:00 Zantes amatierteātris uzsāk jauno sezonu
Zantes kultūras namā
25
09:30 Latvijas skolu olimpiskā diena
Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā ( sliktos laika apstākļos Sporta hallē vai K. Mīlenbaha vidusskolas sporta zālē)
19:00 Antons un Anna
Cēres amatierteātra izrāde ( jauni piedzīvojumi) Režisore Valija Skarnele - Kandavas kultūras namā
19:00 Zelta rokas spēles basketbolā
Lapmežciemā. 19:00 Kandava 86- Z/K Grifs( Ventspils) 20:30 Lapmežciems- Ģeodēzists( Liepāja)
26
10:00 Pasaules tūrisma dienai veltīts pasākums - Zelta zīle Abavas senlejā
Sākums plkst. 10:00 Abavas rumbā Sīkāka informācija pa telefonu 28396830
11:00 Zelta rokas spēles basketbolā
Lapmežciemā 11:00 Spēle par 3.vietu 12:30 spēle par 1.vietu
27
Miķeļtirgus
Kandavā
28
Veselības nedēļas pasākumi Kandavā

16:00 Orientēšanās Zig-zag kārta
Pie Kandavas sporta halles
29
18:00 Pīrādziņa soļojums( nūjošana, soļošana)
Kandavas vidusskolas stadionā
30
         
.


 
Iepirkuma ID. numurs
Iepirkuma procedūras nosaukums
Rezultāts
Līguma summa bez PVN
KND 2011/1 ERAF
Sociālās dzīvojamās mājas „Podiņi”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Līgums noslēgts ar SIA „Info Būve”
93 037,34
KND 2011/2 ERAF
Sociālās dzīvojamās mājas „Aizdzires skola”, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Līgums noslēgts ar SIA „Info Būve”
77 706,85
KND 2011/3 ERAF
Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība
Līgums noslēgts ar SIA „Telms”
295 369,71
KND 2011/4
Par vienotas pilnas funkcionalitātes grāmatvedības un personāla uzskaites datorprogrammas Horizon iegādi un uzstādīšanu
Līgums noslēgts ar SIA „RGP”
11 202,00
KND 2011/5 ERAF
Sociālās dzīvojamās mājas „Eglāji”, Zantes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Līgums noslēgts ar SIA „Telms”
55 555,22
KND 2011/6 ERAF
Satiksmes drošības uzlabošana Rūmenes ielā, Kandavas pilsētā.
 
Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”
89 540,52
KND 2011/7 ERAF
Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavas pilsētā
Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”
83 772,44
KND 2011/8 ERAF
Satiksmes drošības uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavas pilsētā
Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”
62 893,75
KND 2011/9 ERAF
Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā
Iepirkums pārtraukts bez rezultāta
-
KND 2011/10
Malkas piegāde Kandavas novada domes padotībā esošo iestāžu vajadzībām
PII „Zīļuks” slēdz līgumu ar zemnieku saimniecību „Strautiņi”, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola slēdz līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti”
PII Zīļuks (4 950,00), Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola (11 550,00)
KND 2011/11 ELFLA
Jaunaudžu kopšana saimniecībās „Krauči”, „Mežpūri” un „Viršu mežs”
Līgums noslēgts ar SIA „Briežu dārzs Strauti”
9 450,00
KND 2011/12
Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram
Zantes ģimenes krīzes centrs slēdz līgumu ar SIA „Sanitex Baltic Distribution”, AS „Tukuma piens”, SIA „Saldus Maiznieks”
SIA „Sanitex Baltic Distribution” (Ls 18 413,59), AS „Tukuma piens” (Ls 9 994,50), SIA „Saldus Maiznieks” (Ls 12 288,00)
KND 2011/13
Tehniskā projekta „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un būvdarbi
Līgums noslēgts ar ceļu būves firmu SIA „Binders”
Kopējā līgumcena ir LVL 695 901,64.
KND 2011/14
Lifta tehniskā projekta izstrāde un tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2
Līgums noslēgts ar SIA „Arčers”
56 932,04
KND 2011/15
Energoefektivitātes paaugstināšana Zīļu ielā 2, Kandavā
Līgums noslēgts ar SIA „Arčers”
19 878,54
KND 2011/16
Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas novadā
Līgums noslēgts ar SIA „Kokneši plus”
43 822,00
KND 2011/17
Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā
Līgums noslēgts ar SIA celtniecības firma „Riveta”
34 844,18
KND 2011/18 ERAF
Jauna artēziskā urbuma izbūve un ģeneratora uzstādīšana Zantes pagastā
Līgums noslēgts ar SIA „Totas”
38 986,18
KND 2011/19 EZF
Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes
Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”
18 201,48
KND 2011/20
Dzīvnieku valsts produktu, gaļas un gaļas produktu, to izstrādājumu, un saldētu pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram
Zantes ģimenes krīzes centrs slēdz līgumu ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”
11 158,35
KND 2011/21
Satiksmes drošības uzlabošana Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā
Iepirkuma procedūra pārtraukta
-
KND 2011/22
Tehniskā projekta „Lielās ielas posms – Abavas tilts rekonstrukcija Kandavā ” izstrāde un autoruzraudzība
Līgums noslēgts ar SIA „Projekts 3”
3 080,00
KND 2011/23 ERAF
Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība
Līgums noslēgts ar SIA „Telms”
31202,28
KND 2011/24
Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem
 
Līgums noslēgts ar SIA „Outdoors”
10711,25
KND 2011/25
Juridisko pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās
Līgums noslēgts ar Aiju Gulbi
Līguma darbības laikā līgumcena nepārsniedz LVL 19 999,00, stundas likme 30,00
KND 2011/26 ESF
Apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ietvaros”
(līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/039/53
Līgums noslēgts ar SIA „Biznesam.lv” un Inesi Šubēvicu
SIA „Biznesam.lv” - 2459,00; Inese Šubēvica - 8000,00
KND 2011/27 ERAF
Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā
 
Līgums noslēgts ar SIA „Telms”
222 495,60
KND 2011/28
Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts
 
Līgums tiks slēgts ar SIA „ELFA”
390561,63


Cēres ceļš
Citi video


© 2011 Kandavas novada dome